تعداد بازدید از صفحه:

222

تولد:

ملیت:

امیرحسین غفاری

بازیگر | کارگردان

امیرحسین غفاری در آثاری همچون فیلمهای "غروب روشن"، "لب دریا"، "فرشته اعظم" و سریال "تبریز در مه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

امیرحسین غفاری کارگردانی نمایش "شمشیرها" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)

کارگردان (1)