تولد:

1379

ملیت:

احمد ترکاشوند

متولد: 1379

احمد ترکاشوند متولد ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ میباشد. وی در آثاری همچون فیلم "مامان مهشید"، "طبقه یک و نیم"، "گافتاب"، "پاکل"، "صورت فلکی"، "شاخه های شکسته بلوط" و سریال "میدان سرخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)