تعداد بازدید از صفحه:

212

تولد:

ملیت:

مهدی فریمان

مهدی فریمان در آثاری همچون سریالهای "بچه های بهشت"، "روزگار قریب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)