تعداد بازدید از صفحه:

165

تولد:

ملیت:

مهدی فرخ سیر

بازیگر

مهدی فرخ سیر در آثاری همچون فیلمهای "حباب"، "دلخون" و سریال "روزگار قریب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)