تعداد بازدید از صفحه:

322

تولد:

ملیت:

کاظم فاطری

بازیگر | دستیار تدارکات

کاظم فاطری در آثاری همچون فیلمهای "جنگ جهانی سوم"، "سونامی"، "ایستگاه اتمسفر"، "نفس"، "آبجی" و سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

کاظم فاطری همچنین به عنوان دستیار تدارکات در فیلم "آسمان مال ماست" و سریال "مردم معمولی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)

دستیار تدارکات (2)