تعداد بازدید از صفحه:

253

تولد:

ملیت:

مهدی رفیعی

بازیگر

مهدی رفیعی در آثاری همچون فیلم "زهرمار" و سریالهای "مشاور"، "زخم کاری"، "هیولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مهدی رفیعی همچنین در فیلم کوتاه "بامداد" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (4)