تعداد بازدید از صفحه:

128

تولد:

ملیت:

محمدرضا رحمانی

محمدرضا رحمانی در آثاری همچون فیلمهای "چک"، "آفتاب بر همه یکسان می تابد"، "روزی که هوا ایستاد" و سریال "پاتوق" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)