تعداد بازدید از صفحه:

295

تولد:

ملیت:

شکوفه توانگر

شکوفه توانگر به عنوان بازیگر در فیلم های "رضا" و "برگه بدون نام" حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)