تعداد بازدید از صفحه:

510

تولد:

ملیت:

شکوفه توانگر

بازیگر

شکوفه توانگر به عنوان بازیگر در فیلم های "رضا"، "ماموریت آخر"، "برگه بدون نام" حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)