تعداد بازدید از صفحه:

955

تولد:

ملیت:

غزال اهتمام

غزال اهتمام در آثاری همچون فیلمهای "برگه بدون نام"، "کدر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)