تعداد بازدید از صفحه:

613

تولد:

ملیت:

یاسر پارسا

بازیگر | کارگردان

یاسر پارسا کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "کدر"، "برگه بدون نام" را برعهده داشته است.

کارگردان (2)