تعداد بازدید از صفحه:

214

تولد:

ملیت:

محمدرضا قومی

بازیگر

محمدرضا قومی در آثاری همچون فیلمهای "مالاریا"، "مسافر بهشت"، "خراش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)