تولد:

ملیت:

افشین غیاثی

افشین غیاثی در آثاری همچون فیلم های "سنگبال"، "خیلی دور نیست"، "پل هوایی" و سریالهای "خسوف"، "موچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

افشین غیاثی همچنین در نمایشهای "بودای بزرگ"، "یک گاز کوچولو"، "وقایع اتفاقیه" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)