تعداد بازدید از صفحه:

253

تولد:

ملیت:

رضا دهقان

رضا دهقان در آثاری همچون فیلم "قرارمون پارک شهر"، "سیزده"، "فرزند خوانده" و سریالهای "خندیل"، "آسپرین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (2)