تولد:

ملیت:

پونه عاشورپور

پونه عاشورپور در سریالهای "جادوگر" و "ملکه گدایان" به عنوان بازیگر حضور داشته است. وی همچنین در تئاترهای "دروغ"، "شک"، "اولد سیبروک" نیز یه عنوان بازیگر نقش آفرینی کرده است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)