تعداد بازدید از صفحه:

121

تولد:

ملیت:

کاوه حاجی زاده

کاوه حاجی زاده به عنوان بازیگر در سریال "آنها" حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400