تعداد بازدید از صفحه:

121

تولد:

ملیت:

حمیده شعبانی

بازیگر

حمیده شعبانی در آثاری همچون سریالهای "آنها"، "میخواهم زنده بمانم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)