تولد:

1395

ملیت:

بابک ملک زاده

متولد: 1395

بابک ملک زاده متولد ۱۳۹۵ میباشد. بابک ملک زاده در تیزرهای فرهنگی، تیزرهای تبلیغاتی پخش از تلویزیون، سریالهای تلویزیونی و حوزه مادلینگ مشغول به فعالیت میباشد. وی سابقه همکاری با شرکت های تبلیغاتی ایران نوین و بادکوبه را در رزومه کاری خود دارا میباشد.

وی همچنین در سریال "آقای آخوندزاده" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)