تولد:

ملیت:

شیرین رضایی

شیرین رضایی به عنوان بازیگر در سریال "آنها" حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)