تعداد بازدید از صفحه:

205

تولد:

ملیت:

پوریا اخوان

پوریا اخوان در آثاری همچون فیلم "مامان" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400