تعداد بازدید از صفحه:

363

تولد:

ملیت:

سارینا ترقی

بازیگر

سارینا ترقی در آثاری همچون سریال "آنها" و فیلم کوتاه "رد" و نمایش "شاه ماهی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400