تعداد بازدید از صفحه:

222

تولد:

ملیت:

کامران فریدی

بازیگر

کامران فریدی در آثاری همچون فیلم "ملی و راه‌های نرفته‌اش" به عنوان بازیگر فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)