تعداد بازدید از صفحه:

773

تولد:

ملیت:

حامد نظری

حامد نظری در آثاری همچون فیلمهای "زیر سقف دودی"، "ملی و راه های نرفته اش" و فیلم کوتاه "ستاره بی آسمان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)