تعداد بازدید از صفحه:

882

تولد:

ملیت:

آرین اویسی

آرین اویسی در آثاری همچون سریالهای "مترجم"، "در کنار پروانه ها"، "مسافران شهر"، "ترور خاموش"، "ملکاوان"، "سارق روح" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (7)