تولد:

ملیت:

پرویز سیرتی

پرویز سیرتی در سریال "عالیجناب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (11)

کارگردانی (0)