تولد:

ملیت:

آروین ثمر

آروین ثمر در آثاری همچون سریالهای "نوبت لیلی"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)