تعداد بازدید از صفحه:

274

تولد:

ملیت:

آروین ثمر

آروین ثمر در آثاری همچون سریالهای "نوبت لیلی"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)