تعداد بازدید از صفحه:

1107

تولد:

ملیت:

سوگل یکتا

سوگل یکتا در آثاری همچون سریالهای "بی گناه"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)