تعداد بازدید از صفحه:

170

تولد:

ملیت:

وحیده قوهستانی

وحیده قوهستانی در آثاری همچون فیلمهای "بی همه چیز"، "سین نهم"، "سین هشتم" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400