تعداد بازدید از صفحه:

683

تولد:

ملیت:

ارغوان شعبانی

بازیگر

ارغوان شعبانی در آثاری همچون فیلمهای "باغ کیانوش"، "کاپیتان" و سریالهای "آکتور"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)