تولد:

ملیت:

خوشه شایان

خوشه شایان در آثاری همچون سریال "آنها" ، "از سرنوشت (فصل 4)" و فیلم کوتاه "میانه روز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)