تعداد بازدید از صفحه:

185

تولد:

ملیت:

خوشه شایان

خوشه شایان در آثاری همچون سریال "آنها" و فیلم "متولد نشده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400