تعداد بازدید از صفحه:

263

تولد:

ملیت:

میلاد قنبری

بازیگر

میلاد قنبری در آثاری همچون سریالهای "ترور"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)