تولد:

ملیت:

محمدرضا نریمانی

محمدرضا نریمانی بازیگر میباشد. وی در فیلم های "ماه درخشید"، "یک اتفاق ساده" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)