تعداد بازدید از صفحه:

273

تولد:

ملیت:

مارال ایزدبخش

بازیگر

مارال ایزدبخش در آثاری همچون فیلم "مروارید محرم" و سریالهای "آنها"، "ضدنور" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)