تولد:

ملیت:

مارال ایزدبخش

مارال ایزدبخش در سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)