تولد:

ملیت:

ویدا آرایی

ویدا آرایی در سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)