تولد:

ملیت:

شبنم آقازاده

شبنم آقازاده در آثاری همچون سریالهای "آنها"، "هشتگ خاله سوسکه" را در کارنامه هنری خود دارد.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)