تعداد بازدید از صفحه:

229

تولد:

ملیت:

علی اکبر صحرایی

علی اکبر صحرایی در آثاری همچون فیلم "دریا و ماهی پرنده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)