تعداد بازدید از صفحه:

191

تولد:

ملیت:

رویا یاحق

رویا یاحق سابقه بازی در تئاتر "شپش" و سریال "آنها" را در کارنامه کاری خود دارد.

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400