تولد:

ملیت:

رویا یاحق

رویا یاحق سابقه بازی در تئاتر "شپش" و سریال "آنها" را در کارنامه کاری خود دارد.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)