تعداد بازدید از صفحه:

1108

تولد:

ملیت:

رضا پاخیره

رضا پاخیره در آثاری همچون فیلمهای "پس از فروش"، "اسکیمر"، "کارتن خواب"، "لارو"، "گل به خودی" و سریالهای "بی نشان"، "بی همگان"، "در کنار پروانه ها"، "سرجوخه"، "نیسان آبی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (22)

بازیگری (سریال) (41)