تولد:

ملیت:

رضا پاخیره

رضا پاخیره در آثاری همچون فیلمهای "پس از فروش"، "اسکیمر"، "کارتن خواب"، "لارو"، "گل به خودی" و سریالهای "بی نشان"، "بی همگان"، "در کنار پروانه ها"، "سرجوخه"، "نیسان آبی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (16)

سریال ها (32)

کارگردانی (0)