تعداد بازدید از صفحه:

401

تولد:

ملیت:

میثم شعبانی

میثم شعبانی در آثاری همچون سریالهای "دل"، "گیسو" و "دل" به عنوان بازیگر حضور داشته است. وی همچنین در فیلمهای "برای دومین بار"، "ضامن" و "وجدان آشفته" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (3)