تعداد بازدید از صفحه:

392

تولد:

ملیت:

مریم صفایی

مریم صفایی در آثاری همچون سریال "پیک سحر" و نمایش "ریچارد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)