تولد:

ملیت:

یگانه ظرافتی

یگانه ظرافتی در آثاری همچون فیلمهای "مجبوریم"، "بابا سیبیلو"، "پیشی میشی"، "دم سرخ ها" و فیلم کوتاه "زیر آسمان خدا"، "بیراهه" و سریالهای "دراکولا" ، "محکومین"، "سرگذشت"، "پنچری"، "هیولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

یگانه ظرافتی همچنین در برنامههای "میدون"، "زوجی نو" و تیزر "ماسک" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (4)

سریال ها (5)

کارگردانی (0)