تولد:

ملیت:

شیرین ضابطیان

شیرین ظابطیان، در آثاری همچون سریالهای «هیئت مدیره»، «دراکولا»، «هم سایه» و «آنها» فعالیت داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)