نام:

آرش کلهر

تولد:

ملیت:

آرش کلهر

آرش کلهر در آثاری همچون فیلم "شاهین" و سریالهای "دراکولا"، "جیران"، "برف بی صدا می بارد"، "خانه اجاره ای"، "آسمان من" و .... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (7)

کارگردانی (0)