تولد:

ملیت:

رها فریدونی

رها فریدونی در آثاری همچون فیلم های "ملی و راه های نرفته اش" و سریال "دراکولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)