تولد:

ملیت:

حمزه کریمی

حمزه کریمی در آثاری همچون سریال "دراکولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)