تعداد بازدید از صفحه:

182

تولد:

ملیت:

ثمیلا شفیعی

ثمیلا شفیعی در آثاری همچون سریال "شهرک جیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)