تعداد بازدید از صفحه:

206

تولد:

ملیت:

خیرالله تقیانی پور

نویسنده | بازیگر | کارگردان

خیرالله تقیانی پور در آثاری همچون فیلمهای "پلاگ"، "سجل"، "بن بست" به عنوان بازیگر حضور داشته است

خیرالله تقیانی پور همچنین کارگردانی فیلمهای "قلب رقه"، "اینجا خانه من است" و سریالهای "ترور"، "نجلا"، "نجلا 2"، "کلینیک خنده" را نیز برعهده داشته است.

خیرالله تقیانی پور نویسندگی فیلم "قلب رقه" و نمایش "برگشتن" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

نویسنده (2)

کارگردان (7)