تعداد بازدید از صفحه:

252

تولد:

ملیت:

شاهین نوروزیان

بازیگر

شاهین نوروزیان در آثاری همچون فیلم "مدیر" و سریالهای "هفت سر اژدها"، "پوست شیر"، "حرفه ای"، "میخواهم زنده بمانم"، "آقازاده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

شاهین نوروزیان همچنین سابقه حضور در فیلم کوتاه "آزمون وکالت" را نیز به عنوان بازیگر در کارنامه هنری خود دارد.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (5)