تولد:

ملیت:

النا حکیم زاده

النا حکیم زاده در آثاری همچون سریالهای "باخانمان"، "روزی روزگاری مریخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)