تعداد بازدید از صفحه:

155

تولد:

ملیت:

بهجت ولیان

بهجت ولیان در آثاری همچون فیلمهای "نقطه سر خط"، "مانا"، "پرونده مختومه نیست" و سریال "پای پیاده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)