تولد:

ملیت:

احمد بازماندگان قشمی

احمد بازماندگان قشمی در آثاری همچون فیلم های "سندباد و سارا"، "زادبوم" و سریال "جادوگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (3)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)